Klasbord hulp

  • Wat is Klasbord?
    Klasbord Ouderapp is een makkelijke app om de school en ouders met elkaar in contact te brengen. Met deze app kunnen we snel informatie, foto's, berichten en onze nieuwsbrieven delen. Ouders blijven zo goed op de hoogte van wat er op school gebeurt. De app is simpel te gebruiken, net als social media, en is gericht op de privacy van de leerlingen.

Schoolcode: parcival

  • Hoe krijg ik toegang?
    U krijgt een persoonlijke uitnodigingsbrief opgestuurd via mail of we geven die mee aan uw kind. Hierop staat uw persoonlijk code waarmee u uw account kunt activeren, samen met de nodige instructies.

  • Kunnen we met meerdere mensen toegang hebben (ouders, verzorger,...)?
    Ja, er kan een onbeperkt aantal mensen gekoppeld worden aan een leerling. Iedere persoon heeft wel een eigen code nodig, die moet worden aangevraagd bij de school.

Gebruikt u uw gsm? Dan kan u de app hier downloaden