Type 9

Onze lagere school heeft ruime ervaring met kinderen met autismespectrumstoornis, met deskundige leraren en therapeuten aan boord.

We zetten voor deze kinderen een individueel pad uit, gebaseerd op hun noden, interesses en kwaliteiten, en integreren ze waar mogelijk in reguliere klassen. Specifieke begeleiding wordt geboden in de autiklas.

We benadrukken niet alleen cognitieve vaardigheden, maar ook kunstzinnige en sociale ontwikkeling. In een speciale klas bieden we een op maat gemaakt leer- en ontwikkelingstraject aan.

Therapeutische begeleiding wordt op school georganiseerd, variërend van individuele begeleiding tot ondersteuning van de klas- of vakleerkracht en contacten met ouders en andere instanties.