Opleidingsvorm 1

In de warme en zorgzame omgeving van onze OV1-afdeling, krijgen leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking de kans om op hun eigen tempo te groeien. Met een aangepaste begeleiding en een veilige leeromgeving, stimuleren we elke leerling om haar/zijn unieke potentieel te ontdekken en te ontwikkelen. Onze aanpak is holistisch, waarbij we naast de cognitieve vaardigheden, ook aandacht besteden aan de emotionele en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Het doel is om een solide basis te leggen voor een zo zelfstandig mogelijk leven, waarin zij kunnen bijdragen aan de gemeenschap volgens naargelang hun eigen unieke capaciteiten

Ervaringsklassen

In onze ervaringsklassen begeleiden we jongeren met ernstige mentale beperkingen en een grote zorgvraag op hun persoonlijke ontdekkingsreis. Door aangepaste leermethoden en een veilige, ondersteunende omgeving creëren we een setting waarin ze hun eigen ervaringen kunnen opdoen en leren van de wereld om hen heen. Samen met een team van toegewijde leerkrachten en therapeuten, werken we aan het opbouwen van vertrouwen en het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elke leerling, wat bijdraagt aan haar/zijn algehele ontwikkeling en welzijn.

Autiklassen

In onze autiklassen bieden we een gestructureerde en begripvolle omgeving voor jongeren met autisme. Hier kunnen ze groeien en leren op een manier die bij hen past, met de ondersteuning van ervaren leerkrachten en therapeuten die gespecialiseerd zijn in autismespectrumstoornissen. We streven naar een omgeving waarin alle leerlingen zich gewaardeerd en begrepen voelen, en waar ze de nodige vaardigheden kunnen ontwikkelen om hun unieke bijdrage aan de gemeenschap te leveren.

Leef-leerklassen

In onze Leef-leerklassen ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun vaardigheden in een gemeenschappelijke en ondersteunende omgeving. De focus ligt op samenwerking, sociale interactie en het bevorderen van een positieve groepsdynamiek. Door samen te werken en van elkaar te leren, krijgen leerlingen de kans om sociale vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor hun toekomstige integratie in de samenleving.